Công trình biệt thự và siêu thị Mini tại Tây Hồ mà Nhà Khung Thép DaIS Việt Nam thực hiện:

Công trình biệt thự tại Tây Hồ

Công trình biệt thự tại Tây Hồ

Công trình biệt thự tại Tây Hồ

Công trình biệt thự tại Tây Hồ